Полиамид

              Аксаком представлява в България Nylstar Group , лидер в производството на гладки Полиамидни прежди в Европа, чиято търговска марка Meryl е световно известна. Преждите Гладък полиамид доставяме основно като PA66 в дебелини dtex 17f3 , 22f7, 44f13    

                 Предстваляваме водещ европейски производител на текстурирани Полиамидни прежди, като основно доствяме PA66 dtex 22f7x1 , 33f10x1, 44f13x1, 78f24x1 SD RD.

              Също така досатяме гладък и текстуриран PA6  и PA66, в отговор на специфични изисквания на нашите клиенти.

Предлагаме PA66 HT dtex 940 с крайно приложение в производството на технически текстилни изделия.